Rapport

Framtidens lärare och lärande

Specialisering – en tydlig framtidsinriktning för läraryrket

Framtidens lärare och lärande

Lärare tycks underskatta sin ställning men samtidigt överskatta sin kompetens. Självkänslan bland lärarna är minst sagt låg. Det visar den studie som Kairos Future gjort, ”Lärare och lärandet 2031”, som även pekar på specialisering som en tydlig framtidsinriktning för läraryrket.

Fem nya yrkesroller framträder som nyckeln till några av skolans främsta utmaningar: ämnestränare – en utmanare och coach, ämnesledaren – en ämnesspecialist och pedagogisk ledare, superinspiratören – med vass förmåga att entusiasmera och inspirera, mentorn – en som stöder och överblickar elevens hela lärprocess samt metodutvecklaren – en specialist som tillhandahåller nya digitala metoder och verktyg för inlärning. Läs mer i sammanfattningen ovan. För möjligheterna att ta del av studien i sin helhet, kontakta Göran Krafft. 

Publicerad: 2013