Rapport

Framtidens kundservice

Framtidens kundservice

 I otålighetens tidevarv blir tillgänglighet allt viktigare, samtidigt som kundservice blir en allt viktigare varumärkesbyggare för företag. Hur fungerar framtidens kundservice? Vilka kanaler arbetar man med? Hur kan man arbeta med varumärkes byggande genom kundservice?

Det undersöker vi vidare i denna club-rapport.

Publicerad: 2011