Rapport

Framtidens kompetenta ledningsgrupp

Alla organisationer lever i ett landskap av krav och möjligheter och när det landskapet förändras så förändras också kompetenskraven på de ledningsgrupper som är satta att leda verksamheten. I den här artikeln tittar vi närmare på de kompetenser som digitaliseringen kommer att göra till förväntade baskunskaper hos varje medlem i framtidens kompetenta ledningsgrupp.

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2022