Rapport

Framtidens institutioner

Väntar ett "teknoautokratiskt" digitalt baserat samhälle runt hörnet? Länge ökade mängden demokratier i världen sakta men stadigt. I dag är utvecklingen mer tveksam. Demokratier blir autokratier eller vice versa. Politiseringen av rättssystemen pågår i flera länder. Det sker även en förskjutning bland medborgarna – var fjärde svensk tycker inte att det vore fel att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om politiska församlingar och nästan hälften tycker att experter borde få bestämma mer än politikerna. Dessutom utmanar digitaliseringen etablerade organisationsmodeller. Hur ser egentligen institutionernas roll och kraft ut i framtidens Sverige?