Rapport

Framtidens ideella engagemang

Om förtroendemannaskap och föreningsliv idag och i framtiden

Idag hörs allt oftare signaler om att det traditionella engagemanget i föreningslivet ändrar karaktär. Färre personer är aktivt engagerade och engagemanget ser annorlunda ut än förr. Alternativa verksamheter konkurrerar om utrymmet i människors liv. Arbetslivet ger inte samma utrymme för ett starkt engagemang vid sidan om yrkeslivet. Arbetslivet ger inte samma utrymme för ett starkt engagemang vid sidan om yrkeslivet. Samtidigt bjuds föreningslivet in av den offentliga servicesektorn för att ta ansvar för en del av de uppgifter som det offentliga har svårt att klara av med egna resurser. Frågan är vart frivilligsektorn är på väg.

Människors engagemang är en central faktor att inventera. Vem lyckas kanalisera morgondagens människors engagemang? Och vem ska axla morgondagens förtroendemannaskap?

Publicerad: 2003