Rapport

Framtidens digitaliserade arbete och kontor

Många hävdar att kontoret håller på att dö, att det inte behövs nu när vi kan arbeta var som helst – hemma, på café, vid stranden; ja varsomhelst utom på kontoret.

Ingenting kan vara mer fel. I den nya tankeekonomin blir det av yttersta vikt att människor möts för att skapa och producera. Man tänker dåligt ensamt men väl så bra med andra. Ett bra kontor är en hubb där människor samlas och vill vara eftersom den erbjuder en mångfald av miljöer att arbeta i och där de har verktyg och system för att underlätta arbetet.

Arbete är inte längre endast plats, utan i mycket högre grad vad man gör. Arbetet pågår såväl på kontoret som långt utanför dess väggar och utanför sedvanliga arbetstider åtta till fem. Arbetet omfattar då ett större sammanhang, där kontoret fungerar som samlingspunkt samt allt det andra som stödjer gränslöst arbete.

En kreffektiv arbetsplats – en arbetsplats som är både kreativ, effektiv och engagerande – är en arbetsplats med bra digitala verktyg och arbetssätt, med en adaptiv kultur som främjar förändring och ett management (ledning och styrning) som hela tiden utvecklar och utvecklas.

Till mycket stor del handlar detta om att förändra hur vi arbetar. Men vi behöver också de rätta förutsättningarna – digital teknik och lämpliga arbetsmiljöer. Kontoret blir då navet i organisationens verksamhet – ett nav som attraherar den bästa arbetskraften och som hjälper medarbetarna att skapa och producera på bästa sätt. Dessa förutsättningar finns i allmänhet inte uppfyllda i våra traditionella kontor med fasta arbetsplatser i öppna landskap och med begränsande digital teknik och frånvaro av digitala arbetssätt. Förändringens tid är här. Kontoret är ett av era verktyg i ett större sammanhang, det gränslösa kreffektiva arbetet.

Fyll i din e-post i rutan ovan, så skickar vi rapporten till dig. 

Publicerad: 2017