Rapport

Framtidens demografi

Om livsstilar är volatila och flyktiga är demografi en av de mer förutsägbara faktorerna som påverkar framtiden. Det är i regel trögrörliga förändringar som går att prognostisera relativt väl. I världen, i Europa och i Skandinavien står vi inför ett antal stora demografiska förändringar som kommer att påverka konsumentmarknaderna i framtiden. Samtidigt så går marknadsteorin allt mer emot att behandla demografiska faktorer som en valid grund för att kategorisera konsumenter. Postmodernismen som svept över världen har upplöst våra traditionella identifikationer i olika åldersgrupper och ställt de traditionella segmenteringsteorierna på huvudet. Vi behöver nya verktyg för att förstå och porträttera konsumentmarknader samtidigt som vi måste hantera och förstå innebörden av de demografiska förändringar som uppstår på våra konsumentmarknader. 

I denna rapport försöker vi reda ut de stora demografiska förändringarna, hur detta påverkar olika demografiska grupper samt var vi måste ta till postmoderna livsstilsbegrepp för att vidare förstå våra marknader.

Publicerad: 2008