Rapport

Framtidens arbetsliv del 1

Tankesamhällets platsvillkor och arbetsmarknadssystem

Genom alla tider har produktion och konsumtion format våra lokalsamhällen. Värv från århundraden tillbaka, liksom det framtida arbetslivets spjutspetsteknologier färgar varje plats i sin egen unika nyans. Det är inget nytt med det, och det lär fortsätta så länge vi bor och arbetar. Nu finns dock krafter i rörelse som ser ut att kunna omvandla arbetslivet och samhället mer fundamentalt än på länge. I en intervju om framtiden framhöll Ronald Inglehart, som leder forskningsprojektet World Values Survey, att en viktig fråga för mänskligheten är att bli snällare mot djur. Inte för djurens skull i sig, utan för att vi ska föregå med gott exempel inför robotar så att de i sin tur behandlar oss väl i framtiden. 

Ingleharts utsaga illustrerar den kraft med vilken digitalisering, automatisering och maskinernas lärande kan komma att påverka vad vi gör i framtiden. Vi vet av historien att de delar av landet som lyckats ställa om arbetslivet i tid är också de som mår bra idag. 

Så vilken typ av kompetens behöver olika arbetsplatser, kommuner och regioner kunna locka – och är det möjligt? Dessa frågor försöker vi besvara i Stora jobbstudien – framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov, ur vilken den här rapporten är ett första axplock av två. Resultat och analyser bygger på en sammanfattning av befintlig forskning, omfattande enkäter till svenska studenter, arbetstagare och -givare, en bred omvärldsanalys. Studien är genomförd tillsammans med ett trettiotal kommuner, var och en med sina unika förutsättningar, men som alla möter samma transformerande trender. 

Vår förhoppning är att rapporten från Stora jobbstudien ska fungera som ett stöd i förberedelserna för det som komma skall.

Publicerad: 2018