Rapport

Framtidens arbete och utbildningar

Vilka arbeten som kommer att finnas i framtiden och hur arbetsmarknaden kommer att se ut påverkas av många faktorer. Vilka kunder som kommer att vara intresserade av att köpa vilka produkter och tjänster, vilka företag som kommer att finnas och hur de kommer att vara organiserade. Arbetskraftens värderingar syn på och önskemål om arbeten kommer också att ha en stor betydelse. För att förstå hur morgondagens arbete ser ut och vilken utbildning som behövs behöver vi  förstå hur efterfrågan utvecklas. Vad är det vi medborgare vill ha i egenskap av kunder och vad vill företagen köpa för tjänster. Vad vi vill ha i form av arbete och hur kommer företagen utvecklas för att svara mot dessa behov.

Publicerad: 2004