Rapport

Framtiden som tanke

– och tankens makt

Denna rapport handlar om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om framtiden formar och samspelar med våra individuella och kollektiva tolkningar av världen, våra beslut och handlingar. Den är ett försök att belysa hur vi skapar bilder om framtiden. Vi vill beskriva det som vi, utifrån vår kunskap och erfarenhet, anser vara viktiga aspekter vid närmandet av framtiden. Först kommer vi att presentera några antaganden om hur vi skapar framtidsbilder för att sedan beskriva några begrepp och koncept hämtat från litteraturen. Avslutningsvis presenteras en enkel modell för vad framtidsbilder kan innebära dels för individen och dels för kollektivet t ex en organisation.

Publicerad: 2003