Rapport

Framtiden och makten

Framtiden och makten

Har den representativa demokratin som styrsystem en framtid? En fråga som känns extra relevant ett supervalår som 2014 då vi väljer representanter till både Europa-parlamentet och till riksdag, landsting och kommun.

Freedom House publicerar varje år en mätning över den demokratiska utvecklingen i världen. Enligt den senaste rapporten som släpptes 2014, så är demokratin på väg tillbaka från åttonde året i rad. Samtidigt ser vi att valdeltagande, partimedlemskap och angagemang för tradionell politik minskar i flera länder.

I denna rapport försöker vi förklara vad som ligger bakom denna utveckling och vad som är demokrati, vilka dess rötter och utveckling är.

Publicerad: 2014