Rapport

Framtiden levererar – På tröskeln till en förflyttningsrevolution

Framtiden levererar – På tröskeln till en förflyttningsrevolution

Sätten vi förflyttar människor och varor idag skiljer sig inte väsensskilt från hur det sett ut under många år. De första spåren av järnväg kan dateras till så tidigt som några hundra år före Kristi födelse, även om de ångdrivna tågen som skulle förändra järnvägens roll i att förflytta material och människor kom först på 1800-talet. År 1886 kom den första bilen, och cykeln, ja den fungerade som färdmedel redan tidigt 1800-tal . Utöver detta så har vi sedan 1636 haft ett postverk i Sverige som med varierande framgång förflyttat paket och brev över hela landet. Den stora skillnaden ligger i hur snabbt vi kan förflytta saker och människor. Pendeltåg, flygplan, snabbare bilar och bättre vägar gör att vi kan ta oss allt längre sträckor på kortare tid men det har inte betytt att vi lägger mindre tid på pendling. Tvärtom visar undersökningar att tiden som en stockholmare lägger på pendling ökat från 33 minuter 1995 till ca 40 minuter dagligen tjugo år senare.

Men något håller på att hända. Nya möjligheter för att frakta paket och förflytta människor växer fram. Det blir allt smidigare att med säkerhet och exakthet leverera varor och tjänster så att de sömlöst passar in i vår vardag och synkar med våra egna förflyttningar. Och vi hittar massor mer när vi blickar runt hörnet.

Den här rapporten handlar om de nya sätt att förflytta människor och varor som växer fram och vad som driver på utvecklingen. Och – så klart – konsekvenserna för våra vardagsliv som de nya möjligheterna för med sig. Kommer förflyttningsrevolutionen rent av bli en av drivkrafterna mot en helt ny organisation av våra hem, städer och samhällen?

Publicerad: 2017