Rapport

Framtida staden

Den framtida staden kommer att bli människors identitetsmarkörer, enligt en ny rapport från Kairos Future. Invånarnas förväntningar på staden varierar men i toppen av förväntningarna ligger möjligheter till ett stimulerande liv och självförverkligande. Det visar en undersökning av Stockholmares förväntningar på staden som genomförts av Kairos Future. Enligt rapporten ”Den framtida staden” behöver städer markera en identitet för att behålla och locka nya människor och företag till sig. Rapporten "Den framtida staden" har producerats för nätverket Kairos Future Club.

Publicerad: 2009