Rapport

Framtida familjemönster och konsumtion

Familjetrenden är över oss! Våren 2005 beskrev SVD i en artikelserie om den nya familjtrenden med avseende på barnfamiljer. Babyboomen har slagit till igen. Det är inne att ha barn, eller som Cosmopolitan uttrycker det ”A big stomach is the latest fashion accesory”. Har familjelivet blivit en trend eller är det helt enkelt så att det återigen är en stor generation som är i fertil ålder och håller på att skaffa barn. Oavsett vilket så aktualiserar det frågan om barnfamiljen som konsumtionsenhet.

Med detta som utgångspunkt har vi undersökt utvecklingen kring familjemönster och konsumtion med betoning på barnfamiljens utveckling.

Publicerad: 2005