Rapport

Flexibelt arbete

- arbeta där du är

Arbetet är centralt för de flesta människor. Arbete ger oss inte bara inkomster för att klara av våra utgifter utan ger oss också möjlighet till förkovran, utveckling, social samhörighet och identitet.

Under hela industrialismen och modernismen har det arbetet också varit detsamma som en specifik arbetsplats för så gott som alla människor. Det som har definierat arbetet har sådeles varit tid, plats och titel. Men tiderna förändras. Nu finns det allt större möjlighet att utföra arbetet någon annannstans, vid en annan tidpunkt och, för all del, med en annan titel.

I rapporten beskriver vi de största trenderna som påverkar den här skiften, samt kartlägger vart vi är på väg och vilka utmaningar vi står inför.

Publicerad: 2005