Rapport

Finns det en framtid för hederligheten?

Hederlighet är grunden för den för samhället så viktiga tilliten mellan människor och även om de flesta av oss strävar efter att agera moraliskt sker allt handlande i relation till en omvärld. Psykologiska mekanismer, några med konsekvenser för hederligheten, triggas av andra individer, grupper och händelser.

Finns det en framtid för hederligheten?

Normerna för hederlighet varierar över tid och påverkar vart människors inre kompasser pekar. Inte minst just nu när samhällsdebatten verkligen ställer frågor om vad som ska vara normalt beteeende i Sverige och rimligt att förvänta av den enskilde.

Publicerad: 2018