Rapport

Färden in i det okända

Den här rapporten är ett försök att ta nya grepp på hur framtidsstudier bedrivs. Vår ansats är att utveckla ettt nytt perspektiv och ny metodologi för att begripliggöra samhällets utveckling. Kärnan i ansatsen kretsar kring kontinuiteter och emergenter i utvecklingen, och mer specifikt kring samspelet mellan olika kontinuerliga förändringsprocesser som har präglar och fortfarande präglar utvecklingen, och vad som emergerar ur samspelet.

Publicerad: 2001