Rapport

Efter Lånefesten

I flera av våra rapporter har vi behandlad övergången från en marknad som styrs av att tillgodose människors behov till att tilltala deras begär. Den här rapporten behandlar övergången på marknaden i en annan dimension. Övergången från att erbjuda produkter till människor som har tillgångar till att sälja åt dem som vill köpa. En förutsättning för att detta ska vara möjligt ar dels den mentala förändringen hos konsumenterna och dels tillgången till aktörer som är beredda att låna ut pengar.

Publicerad: 2006