Rapport

Djingis Khans återkomst?

World Travel and Tourism Council genomför varje år en analys av den globala turistmarknaden med en tioårig framåtblick. I den senaste prognosen ser de fram emot en årlig global tillväxt på 4,5 procent. Samtidigt har kinesernas utrikesresande ökat med 60 procent mellan 2003 och 2004. Så vad kan vi förvänta oss av utvecklingen framöver – 4,5 eller 60 procent, eller något däremellan? Och vad är det som kommer att påverka utvecklingen på den globala rese- och turismarenan starkast under det närmaste decenniet?

I denna rapport ska vi försöka bena ut några av perspektiven. Vi gör det genom att skissa en ”säker” utveckling mot 2015 vad gäller efterfrågan och aktörer. Ovanpå denna säkra och relativt överraskningsfri utveckling lägger vi två strategiska osäkerheter och målar upp bilden av fyra tänkbara scenarier av utvecklingen mot 2015.

Publicerad: 2005