Rapport

Det postmoderna arbetslivet

Syftet med den här rapporten är att belysa långsiktiga förändringar i arbetslivet och människors förhållningssätt till sitt arbete. Rapporten vill sätta arbetslivets utveckling i perspektiv av samhällsutveckligen och människors förändrade värderingar. Detta för att skapa en förståelse av hur vi har hamnat där vi är, och vart vi kan vara på väg.

Publicerad: 2002