Rapport

Det nya kulturkriget

I alla kulturer har det funnits berättelser, kulturella uttryck och förhållningssätt som genom emergens eller med maktens fasta hand har fått en särställning bland andra. Kunskaper och färdigheter som har ansetts vara tecken på civilisering, förfining i motsats till det vulgära och som har verkat som ett socialt kitt. Från att kunna Bibeln och Aristoteles i västvärlden, till Konfucius och kalligrafi i Kina till att kunna recitera mayafolkets skapelsemyt Popol Vuh i centralamerika innan Columbus – funktionen av det som vi idag kallar bildning har varit med oss så länge vi haft ett språk och tagit en mängd olika former.