Rapport

Det mikrodesignade samhället

Rut omkring oss väljer vi i allt större utsträckning egenskaper. Vi väljer konstorsplatsens utformning och hemmets tapeter och färger. Men vi styr och formar inte bara fler egenskaper i vår omgivning utan det sker också på en mer detaljerad nivå – utifrån en mindre storleksskala. Från leverantören får vi besked om tygets material, hur det är behandlat och vem som har tillverkad det. Det är ett samhälle som utgörs av detta allt mer findetaljerat formade som vi kallar för det mikrodesignade samhället.

Den här rapporten handlar om den förändring i tekniska förutsättningar som är en nära sammanflätad del av dagens mikrodesignade samhälle. Syftet är att vara perspektivvidgande och förtydliga några viktiga tekniska områden som ofta omnämns och har betydelse för hur vi i framtiden lever och arbetar.

Publicerad: 2001