Rapport

Det ansvarsfulla företaget

Företagsledare har i alla tider bedrivit filantropisk verksamhet. Man har skänkt pengar till välgörande ändamål, till de mindre bemedlade, stöttat folkrörelser och intresseorganisationer. Under senare årtionden har sponsringsverksamheten vuxit sig allt starkare. Området som rör företagens sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar är på stark frammarsch.

Den här rapporten beskriver drivkrafterna och sammanhanget av det som kallas företagens sociala ansvar samt den framtida utvecklingen.

Publicerad: 2002