Rapport

Den viktlösa ekonomin

I alla tider har människor sökt upplevelser. Skälen till att vi idag börjar tala om en framväxande upplevelseekonomi är alltså inte att dessa fenomen skulle vara nya. Det främsta skälet är snarast att upplevelser blivit kommersiellt intressanta, jag rent av nödvändiga inom allt fler branscher. Och skälen till detta är att kommersiellt producerade upplevelser sedan något årtionde kommit att bli masskonsumtion.

Vi kan alltså på goda grunder hävda att det är på vad vi slarvigt kan kalla upplevelsearenan som kampen om morgondagems konsumenter avgörs. I denna rapport ska vi penetrera begreppet upplevelseekonomi mer på djupet, diskutera dess drivkrafter och framtidsutsikter och slutligen diskutera konsekvenserna för några olika branscher.

Publicerad: 2001