Rapport

Den postmoderna lyxen

Lyxkonsumtion har alltid varit kontroversiellt och har använts historiskt för att demonstrera makt och höga sociala positioner. Men på senare år har det börjat hända något med lyxbegreppet – det har fragmentiserats och kommit att betyda olika saker i olika konsumentgrupper, situationer och livsstilar. I denna rapport utforskar vi lyxbegreppet, vi får följa en möjlig förklaring till lyxens logik, och vad lyx kan komma att betyda i framtiden på service och produktmarknaden.

Publicerad: 2007