Rapport

Den nya tidens konsumtion

Vi har börjat prata om tiden som en bristvara, trots att det kanske är den mest demokratiskt fördelade resurs som finns på jorden. Varje dygn har 24 timmar, varje vecka 7 dagar, varje år 365 dygn, oavsett vem man är och vad man har för ställning i samhället. Hur har tidsanvändningen förändrats i samhället? Hur använder vi vår tid idag? Är det så att vi fått mindre tid? Förändras våra rytmer och i så fall hur? Vad har dessa i så fall för betydelse för hur vi konsumerar? Det är frågor vi försöker besvara i denna rapport.

Publicerad: 2006