Rapport

Den nya etiken

Vad är äkta? Äkta liv, äkta kultur, äkta företag, äkta arbetsliv? Vilka drivkrafter finns bakom moral och autenticitet? Rapporten behandlar aspekter av äkthet och etiska frågeställningar att ta på allvar inför framtiden.

Publicerad: 2006