Rapport

Den livskvalitetsdrivna ekonomin

Strävan efter ökad livskvalitet växer idag fram som en av de tyngsta drivkrafterna för människor. Denna strävan påverkar konsumtionsmönster och förväntningar på såväl arbetsgivare som offentliga institutioner. Vi står inför en kraftig förskjutning där det tidigare var samhällets och marknadens institutioner som satte ramarna för människors livskvalitet. Men vad påverkar upplevelsen av livskvalitet? Och hur påverkar olika livsstilar människors livskvalitet? Vad kommer livsstilarna att få för betydelse i framtiden? Här finns det möjligheter för de aktörer som inser betydelsen av begreppet livskvalitet och dess framtida uttrycksformer!

Publicerad: 2007