Rapport

Den attraktiva arbetsplatsen

Den attraktiva arbetsplatsen

Arbetet blir alltmer kunskapsintensivt, rörligt och individuellt. Under 2000-talet kommer kontorsarbetet att revolutioneras.

Under större delen av den industriella epoken har man försökt organisera och styra kontorsarbete enligt industriella processer. Kontorsarbetaren kommer att lämna sin tilldelade plats. Istället blir kontoren aktivitetsstyrda arbetsplatser – man befinner sig på den plast och i den miljö som bäst lämpar sig för aktiviteten. Vad innebär det egentligen, och vad driver trenderna?

Publicerad: 2011