Rapport

Demografi och attityder

Under sommaren 2008 har flera rapporter publicerats om den problematiska demografiska utvecklingen i Europa. Under de kommande decennierna står vi inför en kraftig förändring i befolkningsbalansen. Statistiska beräkningar visar att år 2050 kommer det att finnas en pensionär per två yrkesverksamma, mot dagens förhållande 1:4. Denna utveckling kommer förvisso att kräva stora reformer på en EU-gemensam nivå, men varje arbetsgivare kommer också att ställas inför stora förändringar. Konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna. Denna rapport diskuterar den demografiska utvecklingen i främst Sverige, något om hur medarbetares attityder förändras i takt med den demografiska, och slutligen ett par konsekvenser som arbetsgivare behöver ta ställning till.

Publicerad: 2008