Rapport

CSR – Från snack till verkstad

CSR – Från snack till verkstad

CSR – är social hållbarhet lösningen på världens problem? Överallt talas det om CSR, Sustainbility, Corporate Citizenship och andra etiketter som rymmer frågor om företags och organisationers ansvar. Vad innebär det egentligen?

Samtidigt vidgas begreppet till att omfatta lönamhet. Kan man vara lönsam och ändå ta sitt ansvar? Vart är vi på väg? Det har vi undersökt till denna Clubrapport.

Publicerad: 2013