Rapport

Han, hon och hen

När könet inte längre spelar samma roll

Han, hon och hen

När könsrollen ifrågasätts, hur ska vi då leva våra liv i framtiden? Trenden är inte längre osäker: fler kvinnor är inskrivna på högre utbildning, vi ser fragment och uttryck för en konsumentkritik mot det som kopplas till traditionella könsroller och familjen är i sin variation det nya normala. Vad händer med demografin, med arbetslivet och vardagen om vi i framtiden inte längre lever i en förutbestämd struktur i vilken könsrollen är en av de viktigaste elementen?

I rapporten ”Han, hon och hen - när könet inte längre spelar samma roll” undersöker vi de små och stora trenderna, det som kommer påverka oss framöver, inte bara i relation till samhällets övergripande normer, utan också på den mellanmänskliga nivån om och när könet inte längre spelar samma roll.

Publicerad: 2015