Rapport

Generation Ordning – De framtida konsumenterna

Den nya generationens unga, födda på slutet av 80-talet och i början av 90-talet, utmärker sig tydligt från tidigare generationer. Istället för att vara revolutionslystna rebeller idealiserar de ett Svensson-liv som handlar om att få ett bra jobb och att hitta den rätte. För sina storasyskon kan de uppfattas som rent utav provocerande präktiga.  De dricker måttligt och ser inget fel med att gå på allsång på Skansen. På frammarsch är de traditionella värderingar som under 1900-talets senare hälft blivit allt mindre populära till förmån för en utbredd postmaterialism. Generation Ordning är morgondagens kunder, medarbetare, och ledare.

Publicerad: 2010