Rapport

Fördumning eller upplysningstid igen?

Flera faktorer såsom informationsöverflöd, krav på analysförmåga, unga som inte ”orkar” tänka, "stammens" referenser styr infohämtning, bloggar och konversationsgenererad kunskap, vetenskapens digitalisering påverkar kunskapsutveckling i framtiden.

Hur samlar vi och använder vi kunskap i framtiden? Det undersöker vi närmare i denna Club-rapport.

Publicerad: 2010