Rapport

Drönare, 3D-skrivare och e-valutor i vardagens tjänst

Drönare, 3D-skrivare och e-valutor i vardagens tjänst

Olika teknikskiften och genombrott har i alla tider förändrat människors vardag. Från de tidiga redskapen i jägarsamhället till det moderna mekaniserade jordbruket industrialiserad massproduktion och inte minst elektricitetens betydelse för hela vårt moderna liv. Men för att teknik ska slå igenom krävs att den ger upplevd nytta eller nöje hos den stora massan av användare. Dessutom krävs att det finns spelregler som hanterar de nya beteenden som ofta blir följden av de möjligheter den nya tekniken öppnar upp. De senaste decennierna har teknikutvecklingen accelererat. Ändå talar mycket för att vi inte ens sett början på de verkligt stora förändringarna.

Vi väljer i den här rapporten att undersöka hur tre teknikrevolutioner i vardande kan komma att förändra vardagslivet för människor över hela planeten.

Publicerad: 2015