Rapport

Kinesisk hållbarhet: utmaningar idag och imorgon

Kina står liksom resten av världen inför en rad allvarliga miljöproblem. I takt med att jakten på hållbara lösningar trappas upp blir det allt tydligare hur utmaningarna påverkar konsumentbeteende, affärsmodeller och regeringens politik.

Klimatförändringarna förändrar spelplanen för marknadens aktörer. Företag anpassar sina affärsmodeller, bland annat för att möta en skiftande efterfrågan från alltmer miljömedvetna konsumenter. Men är reaktionerna på klimatförändringarna tillräckliga?

Vilka är de miljöproblem som Kina står inför och hur tacklas de av regeringen? Hur påverkas näringslivet av de gröna reformerna? Vilka risker och möjligheter bör företag förbereda sig inför?

Publicerad: 2019