Rapport

China's start-up landscape

Det globalt ledande kemikalieföretaget Covestro (tidigare Bayer MaterialScience) såg möjligheter i att ta hjälp av externa startups i Kina som hävstång för att accelerera sin innovation. Vi hjälpte dem att kartlägga och visualisera hela Kinas startup-ekosystem utifrån allt från policydokument och nyhetsartiklar till data på hundratusentals investeringar.

Med hjälp av det unika och nydanande textanalysverktyget Dcipher Analytics strukturerade vi denna data i form av ett nätverk av ägandeförhållanden, vilket hjälpte Covestro att förstå aktörerna och den underliggande strukturen i startuplandskapet och identifiera startups med hög potential för samarbete. För fler insikter från projektet, läs denna offentliga rapport.

Publicerad: 2019