Rapport

Bortom tryggheten

Vad händer när vi tror att en trygghet vi tagit för given inte längre kommer att gälla? Den frågan har varit utgångspunkten för den här rapporten.

Frågan har aktualiserats av den diskussion som förs både i den politiska som den akademiska debatten kring hur vi (i Sverige) skall klara av våra välfärdssystem i framtiden. För få personer i arbetsför ålder, ökad andel (vårdkrävande) äldre är exempel på framtida utmaningar som nämns i diskussionerna.

Men frågan rymmer även andra dimensioner än välfärdsstatens framtid Trygghet har framför allt bäring på individnivån. Hur ser ett framtida Sverige ut där den upplevda otryggheten ökar?

Publicerad: 2004