Rapport

Bortom oljan

Energin är en oerhört viktig fråga för världen. Energi och brist på energi har varit en av huvudorsakerna till krig, tillväxt och klimatförändringar. De närmsta 15 åren kan mycket väl innebära att energifrågorna får en ännu större roll för världsekonomin, makt och konflikter. Är det nyvaknade intresset för oljan början på en insikt om energins ökade roll i världspolitiken och ekonomin? Har den alltid varit viktig? När tar oljan slut och vad händer då?

Ovanstående frågor är några av de som vi försöker besvara i denna rapport. Vi börjar med oljans roll och framtid. Förtsätter med alternativa energikällor. Lyfter fram de ekonomiska och politiska dimensionerna i energifrågan. Avslutningsvis ger vi ett par tankar om hur framtiden utan oljan kan komma att utvecklas.

Publicerad: 2006