Rapport

Bortom Facebook och Twitter

Bortom Facebook och Twitter

Digitala medier, geopositionering, mobila lösningar och alltmer sofistikerade integrerade it-lösningar resulterar i genomgripande förändringar i samhället. Sociala medier i alla dess former skapar nya möjligheter men också nya utmaningar för samhällets alla individer och olika verksamheter.

I det dolda skapas och lagras enorma mängder data som få människor än så länge har funderat över vart de tar vägen. Med de nätbaserade hälsotjänsterna blir innehållet alltmer av integritetskänslig natur. Vad händer med kraven på integritet? Varför verkar ingen bry sig?

Det söker vi svaren på i denna Clubrapport.