Rapport

Behovet av det autentiska

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer besatt av att avslöja vad som är sant och äkta och vad som är falskt och oäkta. Om du når toppen på Mount Everest men använt dig av syrgas räknas det då? Är talkshowen på TV äkta eller är den repeterad? Är den där väskan äkta Luis Vuitton? Är de där fylliga läpparna verkligen äkta? När världen översvämmas av allt mer reklam, tillvaron varumärkesfieras i allt högre utsträckning, det virtuella och globala genomsyrar vår vardag, kommer människan att känna oro för att förlora uppfattningen om vad som verkligen är autentiskt. Hennes behov av det äkta blir allt starkare.

I denna rapport försöker vi reda ut drivkrafterna bakom autenticitet, vad autenticitet innebär, och hur detta påverkar företagen.