Rapport

Att lyckas på kanten till kaos

Kultur, struktur och ledarskap i det 21:a århundradet

Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i? Och, vilken typ av organisation är ni? Beroende på bland annat omvärld, kultur och ledarskap varierar framgångsfaktorerna ganska mycket. Insikter om detta kan vara avgörande i strategiarbetet. 

Med utgångspunkt denna färska ledarstudie kring framtidens kultur och ledarskap erbjuder vi nu några olika sätt att ta del av och använda resultaten från denna viktiga studie.

1. Föreläsning om Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos, cirka en timme.
2. Snabb kartläggning av din organisation och en föreläsning och workshop kring resultaten.
3. Framtidssäkring av strategier. Kartläggning av omvärld och organisationstyp genom en enkätundersökning bland chefer i organisationen samt jämförelse med huvudstudien och analys. Ledningsseminarium med strategiarbete inklusive stresstestning av befintliga strategier
4. Som punkten ovan med program för implementering av resultaten i organisationen.

Huvudstudien genomfördes i samarbete med Sobona, Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 

Publicerad: 2018