Rapport

Att leda och organisera för mångfald

Forskning visar att mångfaldiga miljöer är mer kreativa och dynamiska, de förmår möta kunders och avnämares behov och de blir i längden mer framgångsrika. Det är dessutom så att vi lever i en allt mer global och mångfaldig miljö – mångfalden finns helt enkelt. Hur ska vi då göra för att hantera den och leva med den? Ska vi låtsas som att det regnar och tro att allt ordnar sig av sig självt? Ska vi agera på särskilt sätt? Finns det lagar och förordningar som sätter ramarna för vårt agerande?

I denna rapport söker vi utröna hur och vad man ska göra för att leda och organisera för att kuna dra nytta av mångfald.

Publicerad: 2005