Rapport

Att arbeta – varför då?

Varför ska man arbeta egentligen? När det finns så mycket annat roligt som livet har att bjuda. I ett välfärdsland som Sverige så är det inte längre avgörande för vår överlevnad att vi arbetar. Nej, det finns annat som driver oss. Som gör att vi upplever arbete som viktigt och meningsfullt. För de allra flesta är arbetet något centralt i livet. Rent kulturellt och socialt spelar
också arbetet en stor roll i Sverige. Den första fråga man får då man möter en ny människa är ofta ”Vad jobbar du med då?”. Idag har arbetet blivit en social plattform där vi kan utveckla och förverkliga oss själva.

I denna rapport titar vi närmare på vad som motiverar oss i arbetet, vilka drivkrafter som påverkar vår motivation idag, och något om åtgärder som kan vidtas för att påverka motivation hos individer eller grupper.

Publicerad: 2007