Rapport

Ärlighet varar längst…

Hela mänsklighetens tillvaro baseras på tillit. För att klara av livet är vi beroende av att kunna lita på våra medmänniskor, på våra institutioner, på oss själva. Det är därför ingen slump att vi genom historiens förlopp utvecklat sociala sammanhang där ärlighet och hederlighet är nyckelbegrepp som fått stoltsera som eftersträvansvärda dygder. Våra gamla sagor premierar den hedervärde och våra gamla ordspråk gör samma sak. Men hur ser förutsättningarna ut för ärlighet idag?

Vi har de senaste åren sett en tydlig trend mot sökande efter mer äkthet. Det autentiska är det eftersträvansvärda. Samtidigt är det svårt att idag se vad som är autentiskt. Är en ”äkta fuskpäls” äkta eller falsk? För att möta nya tidens människor måste företag eller myndigheter förstå hur dagens tillitsbygge ser ut. Och vad det är som upplevs äkta och autentiskt. Vi ska i den här rapporten försöka ge en bild av utvecklingen och vart vi tror att den är på väg.

Publicerad: 2006