Rapport

Allt blir varumärke

Allt blir varumärke

Från att ha varit en enkel logotyp som ger namn åt en produkt eller tjänst, står vi nu inför ett paradigmskifte, där varumärket blir alltmer en faktor som impregnerar och driver företagen och organisationerna framåt strategiskt.

Varumärket genomsyrar allt inom en organisation; positionering, innovation, personal, lokaler, kultur, framtid…

I denna Club-rapport kommer vi att svar på frågorna:

  • Vilka förändringar sker inom varumärkesbyggandet?
  • Vilka scenarier kan vi förvänta oss för framtiden?
  • Hur påverkar dessa förändringar oss?
     

Publicerad: 2012