Rapport

Adda chefen? – om trender i det föränderliga arbetslivet

Med nya digitala mötesplatser, nya drömmar och krav från den unga generationen och med förändrade rekryteringsprocesser omformas förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden. I tider av generationsväxling gäller det att skapa förutsättningarna för kunskapsöverföring mellan äldre och yngre generationer. Men hur ser egentligen olika generationer på varandra på arbetplatsen? Hur bör arbetsgivare bära sig åt för att attrahera och behålla framtidens arbetskraft? Vad krävs för att man som arbetsgivare ska bli framgångsrik i rekryteringsdjungeln?

Publicerad: 2009