Engagera unga! Konsten att kommunicera med framtidens nätverkande generation

Webinar

Engagera unga! Konsten att kommunicera med framtidens nätverkande generation

Välkommen på ett kostnadsfritt webbinarium om hur din organisation kan vara med och arrangera vår kommande studie: Engagera unga! Konsten att kommunicera med framtidens nätverkande generation.

Kairos Future har 30 års erfarenhet av att studera unga. Vår senaste stora studie hette Generation Z och kom ut 2020 – och det är dags för ett omtag.

Vi bjuder in till ett samarbete för att försöka reda ut vad som engagerar unga idag och människor i morgondagens samhälle, i ett allt mer nischat medielandskap där subkulturerna dominerar och det inte är självklart hur eller var man skapar engagemang. På webbinariet kommer vi diskutera våra hypoteser, våra frågeställningar och de insikter vi redan har om framtidens medievanor, värderingar, och kommunikationskanaler – och fundera på om den så kallade ”uppmärksamhetsekonomin” kommer överleva i en värld som svämmar över av reklam, desto mera nu med AI-driven kommunikation som gör ordet allt billigare. Vad är det som avgör vem som vinner tillit, och vem som ratas? Vad driver unga att engagera sig, vilka frågor brinner de för, vilka ledare litar de på?

Du som brinner för dessa frågor och som är nyfiken på att veta mer – och som arbetar i en organisation där kommunikation med unga är helt avgörande – får sedan möjlighet att delta i multiklientstudien för att hjälpa oss hitta svar på frågorna. I multiklientstudien kommer vi under våren 2024 ställa enkätfrågor, söka efter trender, identifiera mönster, och intervjua unga för att försöka bygga en så robust bild som möjligt av morgondagens kommunikations- och engagemangslandskap. Vår förhoppning är att allt detta bidrar till en fullgod bild av hur just din organisation kan engagera unga – och vinna deras tillit som kunder, medarbetare, eller medborgare.

Vi syns den 28 november!