Konferens om framtidens ledarskap och organisation: Leading at the Edge

Event

Konferens om framtidens ledarskap och organisation: Leading at the Edge

Vad kan vi lära från cyberfilosofi, enorma samskapade events och erosfyllt ledarskap? Det tar vi reda på under Leading at the Edge, årets mest utforskande konferens för framtidens ledare.

Du är inbjuden att utforska vad framtidens ledarskap och organisering är tillsammans med några av de mest framåtlutade praktikerna och filosoferna och en grupp nyfikna ledare som vill vara med och forma framtiden.

Som Albert Einstein en gång sade: "Du kan inte lösa ett problem med samma tankesätt som skapade det." Vilka nya perspektiv, idéer, förmågor och världsbilder behöver vi omfamna för att navigera framgångsrikt i den nya era som vi står inför?

Enligt paradigmteorin befinner vi oss i ett skifte från industrisamhället till något nytt – vi befinner oss i ett gränsland där våra gamla metoder inte fungerar längre, men det nya ännu inte har tagit form. Det innebär att ledare och organisationer behöver omorientera sig radikalt. Hur förenar företag och organisationer den kapitalistiska logiken med de växande krafterna som bygger på det vi i det närmaste kan kalla spiritualitet? Vad är det som gör att vissa visioner kommer till liv och andra inte? Hur kan kraften i feminina och maskulina polariteter väckas till sin fulla potential i kreativt skapande?

Vi har inte alla svar, utan vill utforska möjligheter och visioner tillsammans. Därför har vi bjudit in några av de skarpaste tänkarna och mest framåtlutade praktikerna inom framtidens ledarskap för att massera unika insikter och perspektiv, för att hitta livskraftiga vägar framåt. 

Mer information och anmälan här.

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Anmäl dig på denna sida.