Åsa Jonsson

Consultant and Future Strategist

Åsa Jonsson är konsult och framtidsstrateg på Kairos Future. Hennes fokusområden är framtidens organisation och ledarskap, framtidens handel, konsumentkultur, internets utveckling och att förstå unga generationer. Åsa har tidigare arbetat som teknisk produktägare och med marknadsföring och kommunikation inom e-handel. Hon brinner för deltagarkultur och har erfarenhet av att bygga kultur och processer för decentraliserade organisationer. Åsa har en kandidatexamen från civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi på KTH och en masterexamen i Organisations- och Socialpsykologi från the London School of Economics and Political Science.